Praktisch

Algemene info

Hoe kan je internaat Noord bereiken?

- Ons internaat ligt op wandelafstand van het trein-en busstation van Roeselare (www.b-rail.be en www.delijn.be)
- Met de wagen: plan uw ideale route naar Internaat Noord met behulp van www.routenet.be

Wat heb je nodig?

De internen brengen het volgende mee: kussen, kussensloop, donsdeken en overtrek, hoeslaken, tapijtje, toiletgerei, pantoffels, kamerjas, decoratie om de kamer naar eigen smaak in te richten,...

Meer info nodig? Contacteer ons.

Kom je graag eens kijken of wens je nog een woordje uitleg? Dan kan je ons steeds vrijblijvend contacteren.

Internaat Noord | Barnum
Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

gsm: 0488 01 35 76

e-mail: kathy.deman@sint-michiel.be
e-mail: internaatnoord@sint-michiel.be
e-mail directie: koen.germonprez@sint-michiel.be

Internaat Noord

Internaat, onze troef!

De scholengroep Sint-Michiel organiseert het internaat voor alle jongeren van zijn scholen. De drie locaties (Noord, Zuid, Oost) werken samen om je zoon/dochter steeds bij te staan in zijn/haar studie,
de ontspanning en vooral het opgroeien naar volwassenheid.
De scholengroep investeert in die internaten die garant staan voor een efficiënte studiebegeleiding en borg staan voor deugddoende ontspanning. Onze eigen keukens bereiden dagelijks gezonde en evenwichtige maaltijden.
Iedere intern heeft een eigen kamer, een privéplekje dat binnen het ruime groepsgebeuren de ontwikkeling in zelfstandigheid verzekert.
Onze internen kunnen steeds tercht bij de begeleiders die bekommerd zijn voor een hartelijke opvoeding.


Internaat Noord: thuis op school?

We hebben extra aandacht voor de individuele ontplooiing van de jongeren en we staan steeds paraat om ze te begeleiden en te steunen zowel in hun schoolse evolutie als in hun sociale ontwikkeling.


Studie- en leerbegeleiding?

Door individuele opvolging via schoolagenda, internaatsagenda en de schoolse opdrachten, slagen we erin de internen op te volgen en ze in hun dagelijks schoolwerk te begeleiden. Een goede studiemethode is de basis voor goede resultaten, maar vooral het stimuleren van de interesse voor de lessen is ook onze zorg.


Ontspanning?

In groep sporten, TV-kijken, samen met de Wii spelen, maar ook op uitstap naar zee, schaatsen, de internatenhappening,... versterken de groepsgeest en geven je tegelijkertijd de kans om een aantal nieuwe activiteiten te ontdekken. Ook zelf iets organiseren en verantwoordelijkheid nemen krijgt voldoende aandacht.


Kan je ons internaat bezoeken?

Je kan op bezoek komen tijdens de opendeurdagen.
Op andere dagen of tijdstippen is dit ook mogelijk, maar dan maak je best vooraf een afspraak met de internaatsverantwoordelijke op het nummer 0488/01 35 76 of kathy.deman@sint-michiel.be.


Wat kost het verblijf op internaat?

De vermelde kostprijs bevat alle maaltijden en activiteiten. De factuur wordt u maandelijks per overschrijving bezorgd.
Er is een bijkomende vermindering van 7% voor broers of zussen op de internaten van Sint-Michiel.

Kostprijs (in euro)

Kinderen ten laste

Jaarbasis

1ste trim.

2de trim.

3de trim.

         1-2

2870

1050

950

870

         3

2820

1050

950

820

         4

2720

1050

900

820

         5

2720

1050

870

800

Internaat Noord, iets voor jou?

Hallo,

ben je benieuwd hoe alles in zijn werk gaat op ons internaat?

Wel, internaat Noord is er in de eerste plaats voor alle jongens en meisjes van de volgende scholen:

 • Barnum
 • VISO

We leven hier samen in groep, maar toch hebben we nog voldoende ruimte voor onszelf.
Je hebt hier je eigen kamer, die je naar je eigen smaak kan inrichten.

Natuurlijk hebben we ook een studiezaal, waar we aan de computer kunnen werken of gewoon studeren.
De opvoeders controleren elke dag je agenda, zodat je steeds in orde bent met je werk.

Ontspannen doe je hier ook. Elke woensdag is er een leuke activiteit zoals
schaatsen, zwemmen, naar zee gaan, sport en spel...
Je kan je natuurlijk ten volle ontspannen in de ontspanningsruimte waar je wat kan babbelen, tv-kijken, biljarten,...

Hou je van lekker eten of ben je kieskeurig? Onze chef staat dagelijks met zijn team in voor vers bereide middagmalen en een gevarieerd aanbod van avondeten.
's Morgens geniet je van een heus ontbijtbuffet met verse boterhammen of koffiekoeken, choco, hagelslag, confituur, smeerkaas, chocomelk, fruitsap,...
Het middagmaal en avondmaal worden hier ook vers bereid.

Het internaat is een warme omgeving met veel vrienden en opvoeders die steeds paraat staan, hopelijk wordt het je tweede thuis.
Internaat, thuis op school.

Vele groetjes van al onze internen en opvoeders, hopelijk mogen we je binnenkort verwelkomen.

1.1 Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het reglement van het internaat. Dit betekent dat je niet telefonisch (of per fax of mail) ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek en/of de inschrijving. Na lezing, ondertekenen jij en je ouders het internaatsreglement ter goedkeuring.

1.2 Herinschrijving

Een inschrijving gebeurt telkens voor de duur van één schooljaar. Gedurende het schooljaar (tenzij bij een definitieve uitsluiting of bij contractuele tekortkoming) kan je tegen ten laatste 30 juni herinschrijven voor het volgende schooljaar.

2.1 Organisatie van de studie

Als intern van het eerste, tweede en derde jaar studeer je in de studiezaal (16u25-18u20) van het internaat. Daar krijg je een vaste plaats waar je tot het einde van de studietijd blijft zitten. Voor aanvang van de studie krijg je de kans om op internet je smartschool te raadplegen om je huiswerk op te vragen, daarna wordt de computer uitgeschakeld. De gsm wordt afgeven in het begin van de studie. Iets vragen aan de opvoeders of een taak laten ondertekenen doe je bij het begin of op het einde van de studietijd. Tijdens de studie vraag je niets aan elkaar en geef je niets door. Het lezen van strips, het maken van tekeningen, perforeren… doe je ’s avonds op je kamer. Uitleg geven gebeurt in de avondstudie en hierbij gelden geen uitzonderingen.

De internen kunnen op maandag, dinsdag of donderdag tijdens de studie ( 16u25-18u20) vragen om 1 uur op de computer te werken. Dit moet aangevraagd worden voor dat de studie start. Documenten afdrukken kan enkel in de pauze of s’ avonds.

De internen van het vierde jaar studeren op de kamer zonder gsm en/of laptop. Vanaf 19 uur mogen de vierdejaars hun laptop gebruiken. Gedurende de studie blijf je op je eigen kamer. Bij een overtreding word je gedurende één week naar de studiezaal verwezen, bij een tweede overtreding twee weken en bij de derde tot het einde van de trimester.

Als intern van de derde graad mag je op je kamer studeren. Gedurende de studie blijf je op je eigen kamer. Bij een overtreding word je gedurende één week naar de studiezaal verwezen, bij een tweede overtreding twee weken en bij een derde tot het einde van het trimester.

Groepswerken worden op het internaat gemaakt. Er wordt geen toestemming gegeven om het internaat te verlaten voor een groepswerk. Je meldt dit tijdig zodat een lokaal voor jullie kan gereserveerd worden.

Tijdens de avondstudie van 19u-20u kunnen de internen kiezen wat ze doen. Ze kunnen alleen studeren op hun kamer, ze kunnen naar de computerstudie gaan waar ze uitleg kunnen krijgen, groepswerk maken,... of ze kunnen gaan sporten.
De eerste jaars en beroepsleerlingen hebben ‘s avonds geen verplichte studie meer maar kunnen in het
ontspanningslokaal zitten of meedoen aan het sportaanbod.

Leerlingenkluisjes

We stellen leerlingenkluisjes kosteloos ter beschikking aan onze internen. Bij verlies van het sleuteltje, beschadiging en/of vervuiling, zal het internaat de kostprijs van €5 voor een nieuw sleuteltje of, indien nodig, een nieuw slot aan de ouders of voogd factureren.

Informatica

Iedere intern krijgt de gelegenheid gebruik te maken van een computer op het internaat. Je kan er gebruik maken van verschillende programma’s en van het internet. Het is verboden om programma’s te downloaden en geen enkele vorm van chatten is toegelaten. Je bezoekt ook geen sites die aanstootgevend materiaal bevatten

Wil je gebruik maken van een computer om schoolwerk te maken, dan vraag je toestemming aan de verantwoordelijke opvoeder.
Bij overtredingen kan het gebruik van de pc’s tijdelijk of definitief verboden worden.
De internen van de derde graad mogen hun eigen pc of laptop op de kamer gebruiken. De internen
van het vierde jaar kunnen aan hun laptop werken vanaf 19 uur. Je dient je laptop ten laatste om 22 uur in.

Tussen 19u00 en 21u00 krijg je de kans om zaken te printen.

Het afdrukken van schoolwerk is mogelijk na toestemming van een opvoeder. De kostprijs voor de kopieën wordt aangerekend via de factuur. De internen brengen best een eigen usb-stick mee, zodat hun werk beschermd blijft en ze het steeds kunnen meenemen naar school of naar huis.

2.2 Opvolging van de resultaten

Om een efficiënte studiebegeleiding mogelijk te maken, wisselt het internaat informatie uit met de dagschool van de internen. Dit nauwe contact stelt ons in staat de begeleiding te optimaliseren. Door dit reglement te ondertekenen geef je ons hiervoor de toestemming.
In de loop van de maand september beslissen we in samenspraak met klassenleraar en ouders wie in aanmerking komt voor extra individuele studiebegeleiding. Het is zeker niet de bedoeling om grote leermoeilijkheden te behandelen, daarvoor is het CLB meer aangewezen.
Wat wel kan, is het van nabij volgen van huistaken, voorbereiding van toetsen, cursussen controleren enz. Natuurlijk is je inzet zelf onmisbaar bij het al of niet succesvol zijn van de studiebegeleiding. Je agenda is hierbij een onmisbare hulp.

2.3 Contact met ouders, de school, …

De internaatsagenda wordt elke week getekend door de ouders en een opvoeder. Indien die 3x niet getekend is moet de intern de eerstvolgende woensdag naar de middagstudie gaan in plaats van deel te nemen aan de activiteiten of naar de stad te gaan. Indien de intern afwezig is op de woensdag dan blijft hij/zij de volgende week elke avond in de avondstudie.
Via de internaatsagenda en de attitudekaart worden de ouders op de hoogte gehouden van het functioneren
in het algemeen van hun kinderen op het internaat.

Het internaat is elke avond telefonisch bereikbaar van 17u30 tot 18u20 en van 19u00 tot 21u00 op het nummer 051 25 14 01 of 0488 01 35 76, of via mail internaatnoord@sint-michiel.be of kathy.deman@sint-michiel.be

 

3.1 Aanwezigheid

Als je ingeschreven bent in ons internaat, verwachten we dat je gedurende het hele schooljaar aanwezig bent en aan alle activiteiten deelneemt. Ze geven je de kans om je te verrijken, je verder te ontwikkelen en je te integreren in de groep. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op internaat, d.w.z. onmiddellijk na de laatste les. Het kan gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan een activiteit of afwezig bent. In het volgende punt kan je lezen welke procedure je dan moet volgen.

3.2 Afwezigheid

3.2.1 Algemene regel bij afwezigheden

De algemene regel is dat je ouders steeds het internaat verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van het internaat, dan breng je ons vooraf schriftelijk op de hoogte (zie afwezigheidsbriefjes in de internaatsagenda). Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. De poorten worden om 21u gesloten, zorg er dus voor dat je tijdig terug bent.

3.2.2 Afwezigheid bij ziekte (ziektebriefjes in agenda)

Voor een korte ziekteperiode (één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen) volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.
Een medisch attest is vereist:

 • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten,
 • wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische reden hebt gewettigd met een verklaring van je ouders,
 • als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:

 • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”,
 • het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst,
 • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de intern te maken heeft, zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,…

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren wanneer je de eerste dag terug op het internaat bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op het internaat laten bezorgen, vóór je terugkomt.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling verscheidene malen afwezig bent op internaat, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de internaatbeheerder of de directeur, één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders.

3.2.3 Van rechtswege gewettigde afwezigheid

De van rechtswege gewettigde afwezigheden in de school (bv. huwelijk, begrafenis,…) gelden ook als een gewettigde afwezigheid op het internaat, mits voorafgaande schriftelijke verwittiging.

3.2.4 Afwezigheid om een andere reden

Voor andere afwezigheden dan ziekte of van rechtswege gewettigde afwezigheden heb je de toestemming van de internaatbeheerder of de directeur nodig. Je hebt dus geen recht op andere afwezigheden (bv. om persoonlijke reden). Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds vooraf een schriftelijk verantwoordingsstuk laten afgeven door je ouders. Het is de internen verboden het internaat te verlaten zonder de toestemming van de internaatbeheerder of de directeur.
Ben je aangesloten bij een sport- of andere vereniging en heb je wekelijks op een vast tijdstip training, les of een andere bijeenkomst tijdens de internaatsuren, dan krijg je toelating bij het begin van het schooljaar om op die afgesproken tijdstippen het internaat te verlaten, mits schriftelijke vraag van je ouders.
Andere afwezigheden van eenmalige aard (bv. op woensdagnamiddag) meld je op maandag aan de internaatbeheerder of aan de directeur a.d.h.v. een afwezigheidstrookje in de internaatsagenda. Het internaat verlaten om vrij naar de stad te gaan of een groepswerk te maken wordt niet toegestaan.

Voor alle andere afwezigheden is steeds de toestemming van de directeur of de internaatsbeheerder vereist.

Internen van de derde graad kunnen het internaat op woensdag verlaten van 16u00 tot 18u20 mits toestemming van de ouders. Ook de verplaatsing van en naar school kan zonder begeleiding en dit eveneens mits toestemming van de ouders. Indien gewenst mag dit met de fiets maar dan vertrek je pas om 8u naar school en volg je de ochtendstudie (zie inlichtingenfiche).
5de jaar: 5 woensdagen per trimester naar keuze, met uitzondering van de vaste activiteiten (bowling, naar zee, happening,…) en de laatste twee weken voor de aanvang van de examenperiode. Op maandag moet je dit verwittigen voor de eerstvolgende woensdag.
6de jaar: elke woensdag, met uitzondering van de vaste activiteiten (bowling, naar zee, happening…) en de laatste twee weken voor de aanvang van de examenperiode.
Indien de interne ongepast gedrag vertoont:

 • gedrag,
 • alcoholmisbruik,
 • Roeselare verlaten,
 • te laat terug op het internaat (na 18u20),

kan deze toestemming door het internaat ingetrokken worden na gesprek met de ouders en de betrokken interne.
Ook wanneer de kamer drie maal niet in orde is op vrijdagmorgen, kan een vrije woensdagnamiddag ingetrokken worden voor de internen van de derde graad.

3.3 Toegang tot het internaat

Voor de ouders:

Het internaat is de zondag of de avond voor de start van de schoolweek open vanaf 20u00 tot 21u00. Het binnenbrengen van de valies van uw zoon/dochter zonder dat hij/zij blijft slapen kan ook.
De eerste dag van de schoolweek is het internaat toegankelijk voor internen en ouders van 07u00 tot 08u30, de internen van de B-gang kunnen vanaf 7u30 tot 8u30 naar hun kamer. De laatste dag van de week is het internaat toegankelijk van 16u00 tot 18u00.

Tijdens de lesweek is het internaat enkel voor internen toegankelijk (zie hieronder). Ouders die tijdens de lesweek hun dochter of zoon of een opvoeder wensen te spreken kunnen dit na telefonische afspraak in de onthaalruimte van het internaat.

Voor de internen:

Tijdens de lesweek is het internaat telkens gesloten van 08u15 tot het einde van de lessen. Internen betreden het internaat alleen bij aanwezigheid of toestemming van de directeur, internaatbeheerder of de opvoeders.

Zondagavondopvang:

Het internaat is 's zondags, of de avond voor de start van een schoolweek, open vanaf 20u00 tot 21u00. hiervoor wordt een toeslag aangerekend van 10 euro per zondag indien je je inschrijft voor het volledig schooljaar (350 euro voor schooljaar 2020-2021, dit wordt afzonderlijk gefactureerd in september).
Wie zich inschrijft voor de zondagavond opvang tijdens de examen periodes betaalt 12 euro per zondag. Er wordt 15 euro aangerekend voor een éénmalige gebruik van deze faciliteit.

Het internaatsritme op zondag volgt de gangbare afspraken. Iedereen wordt verwacht voor 21u00, daarna sluiten het internaat. Er is geen avondmaal voorzien en iedereen gaat naar de kamer om 21u30, de lichten gaan uit om 22u00. We staan op om 7u00 en nemen het ontbijt om 7u30. Er is geen verplichte ochtendstudie en er is geen begeleiding voorzien naar de andere scholen.

Wie op zondag binnenkomt slaapt in het hoofdgebouw van het internaat. Afwezigheden en ziekte worden steeds telefonisch gemeld bij de beheerder ( 0488/013576). Ook uitzonderingen worden steeds overlegd met de beheerder.
Inschrijvingen voor een éénmalige opvang worden ten laatste de vrijdag middag voor 18u00 doorgegeven

3.4 Leefregels

3.4.1 Kledij – voorkomen – hygiëne

Het uiterlijk voorkomen is de uitdrukking van een innerlijke houding. Een belangrijk aspect van stijl is beslist je kledij. Schoolkledij is geen vrijetijdskledij. We vragen een sobere, nette, smaakvolle en veilige schoolkledij die niet uitdagend of aanstootgevend is ten opzichte van de andere internen en de opvoeders en dit zowel op de gewone lesdagen evenals op uitstappen.
D.w.z.

 • geen extravagante, slordige en uitdagende kledij,
 • geen zichtbare piercings en tatoeages,
 • geen mouwloze kledij (schouders moeten helemaal bedekt zijn)*,
 • geen te korte rokjes, shortjes*,
 • T-shirts reiken tot over de taille,
 • geen onveilige schoenen (teenslippers, te hoge hakken...). Eens je op het internaat bent, draag je geen schoenen met hakken, maar wel gewone schoenen of pantoffels,
 • geen opzichtige make-up / nagellak of opzichtige sieraden.

* Mouwloze kledij en shortjes mogen enkel op de kamers en gangen van het internaat gedragen worden op voorwaarde dat ze niet uitdagend of aanstootgevend zijn.

Dagelijks lucht je je kamer en zorg je voor de orde. Wekelijks sta je zelf in voor het poetsen van je kamer.
Het internaat voorziet producten om de kamer te poetsen. Het is toegelaten om eigen producten mee
te brengen van thuis maar deze mogen om veiligheidsredenen niet bewaard worden op de kamer.
Het onderhoudspersoneel van het internaat onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes, maar we verwachten wel van je dat je die ruimtes netjes achterlaat. Afval hoort in de vuilnisemmers, je laat geen
spullen rondslingeren. Na het douchen spoel je de douche en laat je de doucheruimte netjes achter en
natuurlijk hou je ook de toiletruimte netjes.

Op het internaat willen we ook aandacht hebben voor je eigen hygiëne en we verwachten dan ook dat
je geregeld je bedlinnen ververst, dagelijks je tanden poetst en minstens 2 keer per week doucht. Neem
ook regelmatig je sportkledij mee naar huis om te wassen.

Kamerordekaart

1e en 2e graad:
Om orde- en netheid op je kamer te bevorderen werken wij met een beloningssysteem. Iedere vrijdagmorgen controleert de opvoeder van dienst of je kamer netjes is. Indien dit in orde is, dan krijg je een extra handtekening op je beloningskaart. Na 5 handtekeningen krijg je een beloning. Bv. Extra kamerbezoek, langer TV kijken, …De beloning moet binnen de 2 weken genomen worden.
3e graad:
Voor de 3e graad werken wij als volgt: is je kamer niet in orde, dan krijg je een stempel. Na 3 stempels wordt een vrije woensdagnamiddag ingetrokken.

Wanneer je je kamer komt installeren krijg je al het nodige poetsmateriaal.
Bij breuk of verlies zal het internaat de kostprijs aan de ouders of voogd factureren:
- dweil: €1 - groen doekje: €1
- emmer: €2 - stofblik met borstel: €2
- trekker: €4

3.4.2 Persoonlijke bezittingen

Je draagt zorg voor je eigen, maar ook voor het gemeenschappelijk materiaal. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen (soms dure) spullen.

Geld

In principe hebben internen geen geld nodig. Deelname aan de activiteiten zijn inbegrepen in de kostprijs.
Indien de intern toch geld meebrengt:

 • hoeveel geld een intern per week op zak heeft, is natuurlijk de beslissing van de ouders,
 • bij verlies kan het internaat of zijn personeelsleden en bestuur niet verantwoordelijk gesteld
  worden,
 • er worden versnaperingen en drankjes aan democratische prijzen aangeboden
  -frisdrank: €0.60 – €1.00
  -snoepgoed, chips, koeken: €0.20 – €0.80

Gsm-gebruik

Je mag één gsm bij je hebben op het internaat.

Daar het gebruik van de gsm in enkele scholen verboden is en om de internen bewust te leren omgaan
met dat medium, beperken we het gebruik.
Gsm-gebruik is toegelaten na schooltijd tot 21u00 voor de eerstejaars, 21u30 voor tweedejaars en tot
22u00 voor internen uit de tweede graad. Internen die in bezit zijn van een smartwatch dienen die ook
in samen met hun gsm. ‘s Morgens krijg je je gsm terug na het afruimen van je dienblad. Tijdens de maaltijden, studie en gezamenlijke activiteiten is gsm-gebruik niet toegelaten. We verwachten dat de gsm
op deze momenten niet zichtbaar is.
Tijdens de ochtendstudie ligt de gsm uitgeschakeld en met het scherm naar beneden op de tafel of ligt
hij aan het oplaadpunt.
Tijdens de studie (16u25-18u30) geven de internen die in de studiezaal zitten de gsm uitgeschakeld af
aan de opvoeder (opladen van de gsm kan dan niet). Voor de internen die op hun kamer studeren ( ook
tussen 19u -20u) wordt de gsm uitgeschakeld in hun vogelhuisje gestopt. Wie de gsm wil opladen geeft
die met oplader af in kamertoezicht en die wordt daar opgeladen, niet op de eigen kamer of in de gang.
Bij herhaaldelijk misbruik wordt het gsm-gebruik beperkt gedurende 1 week (van 20u tot het uur waarop
de gsm gewoonlijk ingediend wordt).
Internen die dit wensen, kunnen hun gsm overdag in bewaring geven aan de opvoeder.
Tijdens de ontspanning kan je je gsm opladen in je eigen kamer. Tijdens het opladen leg je je gsm/laptop/tablet/... niet op bed maar op een veilige plaats. Na het opladen trek je de lader uit het stopcontact.
Draagbare dvd-spelers en spelconsoles kunnen gebruikt worden tijdens de ontspanning, maar worden
’s avonds ingediend samen met de gsm.

Laptop

Voor alle internen staan er computers met internettoegang ter beschikking (zie 2.1). Enkel internen van
het vierde, vijfde en zesde jaar mogen een eigen laptop, tablet/iPad op de kamer gebruiken. Na 22u00
wordt het internet afgesloten en verwachten we dan ook dat alle laptops uitgeschakeld zijn, dit geldt
ook voor tablets/smartphones/smartwatches. De internen van het vierde jaar dienen hun laptop/tablet
ten laatste om 22u in.
Wegens mogelijk brandgevaar worden de apparaten niet opgeladen ’s nachts. In slaap vallen met je
smartphone in bed kan ernstige brandwonden veroorzaken!!

Inbreuken op de afspraken betreffende gsm- en/of pc-gebruik worden steeds gesanctioneerd. Bij een
eerste inbreuk zal het gsm- of pc-gebruik tijdelijk verboden worden. Bij herhaling van die inbreuken
kunnen er in samenspraak met de beheerder en de afgevaardigde van het internaatsbestuur ook andere
ordemaatregelen genomen worden.

Het internaat is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen (gsm,
laptop, geluidsinstallatie, fiets, ...). Om verlies of diefstal te voorkomen vragen wij alle kledingstukken en
persoonlijke voorwerpen te voorzien van je naam en op alle boeken, schriften, verzorgingsproducten,
handdoeken,... je naam voluit en onuitwisbaar te schrijven.

Plaats je fiets altijd gesloten in de fietsengarage van het internaat! Sluit altijd je fiets!
Breng alleen het nodige zakgeld mee naar het internaat en laat dure kledij niet rondslingeren. Leen geen kledij uit. De vrijdag wordt de traphal vrijgemaakt. Je neemt al het materiaal rond of aan de kapstok (boeken, jassen,
sportzak,...) mee naar huis of je legt het op je kamer.
Gevonden voorwerpen breng je naar de opvoeders, de eigenaar kan de voorwerpen bij hen afhalen.

4.3 Gezondheid

Gezonde voeding

Onze keuken voorziet in voedzame maaltijden met voldoende afwisseling. Elke maaltijd, zeker ook het ontbijt, is belangrijk. Dieet is alleen toegestaan op advies van de dokter of diëtist; je brengt hiervoor een attest mee.
Ons internaat wil attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. We willen bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen.

Roken

Dat roken ongezond is hoeft geen betoog. Niet roken op het internaat is dan ook de regel. In het geval dat een intern rookt op de kamer, in het gebouw of het domein kan dit leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van het internaat.

Alcohol en andere genotsmiddelen

Ons internaat wil ook bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Alcoholische dranken (ook lege flessen) zijn niet toegelaten. Wie zich in beschonken toestand op het internaat bevindt, wordt onmiddellijk opgehaald door de ouders.
Sommige genotsmiddelen en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg ‘drugs’ genoemd - zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je mede-internen. Op ons internaat zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert het internaat terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle betrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te raken door drugs, dan zal het internaat op de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen via de cel leerlingenbegeleiding. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement (zie hoofdstuk 4) sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je anderen bij druggebruik betrekt. Drugs dealen betekent een definitieve uitsluiting.

Geneesmiddelen

We kiezen op ons internaat voor een veilige medicijnaanpak en geven geen medicijnen waarvoor een medisch voorschrift nodig is.
Wanneer je aan het begin van de schoolweek ziek bent, blijf je thuis. Word je tijdens het verblijf op het internaat ziek, dan contacteren we je ouders om je naar huis te laten komen. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, nemen wij contact op met de huisdokter. Pas als die onbereikbaar is, bellen we een andere geneesheer. In heel dringende gevallen brengen we je meteen naar de urgentiedienst van het ziekenhuis.
Toch kan het gebeuren dat een intern medicijnen moet nemen, bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is of omdat zij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes…) moet nemen. Opvoeders zijn geen artsen, ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. Het internaat kan enkel toezicht houden op het gebruik van geneesmiddelen op doktersvoorschrift. Laat dan ook altijd een medicatieattest invullen door de betrokken arts, deze medicatieattesten werden meegegeven in het begin van het schooljaar. Medicatie bijhouden op de kamer is verboden.

3.4.4 Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag werken zeer negatief in op het welbevinden van de internen. Daarom kan systematisch vijandig gedrag (onder om het even welke vorm) tegenover steeds dezelfde leerling die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, op geen enkele wijze getolereerd worden!
We verwachten dan ook dat je pestgedrag signaleert wanneer je er getuige van bent. Als je gepest wordt, kunnen jij of je ouders zich steeds richten tot je opvoeder, je vertrouwenspersoon, een leerlingenbegeleider of de directie.
Als je een mede-intern pest zullen we onmiddellijk tussenkomen. We kunnen je ouders inlichten en er kunnen orde- en tuchtmaatregelen genomen worden.

3.4.5 Veiligheid

Veiligheidsmaatregelen

Het gebruik van led verlichting voor versiering op de kamer (bv. kerstverlichting) mag enkel op batterijen.
De verlengkabels moeten zoveel mogelijk aan de kant liggen om struikelgevaar te vermijden.
Gsm's worden niet opgeladen in de gang zie p. 88.
Spuitbussen zoals deodorant, haarlak,... worden niet op de vensterbank gezet wegens ontploffingsgevaar
door invloed van zonlicht. Ook cursussen worden niet op de vensterbank gelegd om beschadiging wegens de condens te voorkomen.

Brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie

Elke kamer beschikt over een rookdetector. Het is niet toegestaan kaarsen of wierook te laten branden.

Enkele keren per jaar houden we een evacuatieoefening met internen en begeleiding. Van elke intern wordt verwacht dat zij met de nodige ernst hieraan meewerkt. Een goede voorbereiding kan levens redden bij een eventuele brand. Bij het loeien van de alarmsirene verlaat je zo snel mogelijk de gebouwen, volg daartoe de aangegeven vluchtwegen, verzamel op de aangegeven plaatsen waar een naamafroeping zal gebeuren.

Alle voorzieningen voor brandpreventie zijn aanwezig op het internaat. Die zaken zijn geen speelgoed, maar zijn bedoeld om mensenlevens te redden.

Bij brand verlaat je je kamer, doe je je kamerdeur dicht, wek je je kamerburen, laat je het licht branden, laat je al je spullen op je kamer liggen en verwittig je de opvoeder als je vermoedt dat er ergens nog iemand is achter gebleven.

Hou je in gemeenschappelijke plaatsen, keukens en kamers aan de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne. Richtlijnen i.v.m. brandveiligheid dien je stipt na te leven.

Elektrische installaties

Om veiligheidsredenen laten we geen elektrische verwarmingstoestellen, waterkokers, koffiezetapparaten, elektrische dekens, spiraalverwarmers, spots,… toe op de kamer. De opvoeder kan toestellen en voorwerpen verbieden omwille van de veiligheid. Verlengsnoeren zijn alleen toegelaten als zij een keuringsmerk CE dragen. Dominostekkers zijn verboden.

Elektrische toestellen voor haarverzorging (enkel voor eigen gebruik) moeten na gebruik steeds uit het
stopcontact gehaald worden alsook de opladers van de smartphone, laptop, gsm en/of tablet.

Indien het verblijf op het internaat toch het gebruik noodzaakt van andere dan de toegelaten toestellen, moet je voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming vragen aan de internaatbeheerder of de directeur. De aanwezigheid van niet toegelaten toestellen of voorwerpen op de kamer kan aanleiding geven tot de onmiddellijke verwijdering en de inbeslagname tot het einde van het schooljaar.

Het internaat zelf doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. We verwachten van je dat je die inspanningen eerbiedigt. Als je merkt dat er materiaal van het internaat stuk is, verwittig je onmiddellijk je opvoeder. Defecten aan lampen of stopcontacten probeer je nooit zelf te herstellen.

EHBO-voorzieningen (zie ook rubriek “gezondheid” – geneesmiddelen)

Het is wenselijk dat je altijd je identiteitskaart bij je hebt. Voel je je ziek of heb je een kleine “verzorging” nodig (vb. pleister,…), dan kan je altijd bij de begeleiding terecht. Zo nodig raadplegen we een dokter of doen we een beroep op de urgentieafdeling van het ziekenhuis AZ Delta Roeselare.

Bij de inschrijving geven de ouders je ingevulde medische steekkaart aan de internaatbeheerder of de directeur. Die steekkaart bevat info over eventuele “gezondheidsproblemen” die nodig is om voor een zo goed mogelijke opvang te zorgen. Hiermee bedoelen we alle nuttige informatie i.v.m. eventuele fysische of psychische aandoeningen. Bij wijzigingen tijdens het schooljaar melden de ouders dit ook.

3.4.6 Omgangsvormen

Tijdens het verblijf op het internaat heb je vooral te maken met je opvoeders, je mede-internen, het keukenpersoneel en de mensen van het onderhoud. Tegenover al die mensen ben je voornaam en beleefd. Verder neem je een correcte houding aan tegenover de directie, leerkrachten of andere mensen waarmee je tijdens de internaatstijd kan te maken hebben.

Denk er bij een uitstap of een activiteit buiten het internaat steeds aan dat mensen een groep vlugger opmerken dan een individu en dat je dus extra op je gedrag en taal moet letten. Wij verwachten dat je steeds een verzorgde en beschaafde taal gebruikt, zowel onder elkaar als tegen andere personen.

Het is vanzelfsprekend dat je goede contacten legt, hebt en onderhoudt met je mede-internen.

Vriendschappen en relaties vragen tact en discretie. Publieke intimiteiten op het internaat storen de groepssfeer: knuffelen, kussen en andere lichamelijke contacten zijn een uiting van genegenheid die storend kunnen zijn in gezelschap. Bovendien vraagt intimiteit om een eigen sfeer en plaats en dat is niet het internaat.

3.4.7 Respect voor milieu en materiaal

Het houden van huisdieren (vissen, schildpadden, …) op het internaat is niet toegelaten.

Enkel op de voorziene plaatsen (prikbord en houten lat) mag je posters of andere
versieringen bevestigen, je vensterbank is geen stapelplaats of boekenrek.
Het interieur van de kamer mag niet verplaatst worden.

De opvoeders hebben de mogelijkheid om je kamer te betreden, al dan niet in jouw aanwezigheid.
Wanneer je moedwillig schade toebrengt aan materieel van het internaat of van een medeleerling, vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van je ouders. Vandalisme treft niet alleen het internaat als instituut, maar ook je mede-internen. Wie vandalisme pleegt, betaalt altijd de herstellingskosten met een minimum van € 25,00.

3.4.8 Recht op privacy

Het internaat publiceert geregeld foto's van internen op onze website, facebookpagina en in andere publicaties. De bedoeling van deze foto's is geïnteresseerden op het internaat en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de activiteiten. Indien het om gerichte foto's gaat, dit wil zeggen om foto's die enkel één bepaalde interne duidelijk in beeld brengen (bijvoorbeeld tijdens een sportmanifestatie), dan mag deze foto uitsluitend met de toestemming van die intern gepubliceerd worden. In zo'n geval zullen we dan ook steeds je toestemming vragen. Indien het om niet-gerichte foto's gaat (bijvoorbeeld een sfeerbeeld van verscheidene internen op de speelplaats of op het internaat), dan gaan we ervan uit dat de betrokken internen geen bezwaar hebben tegen de publicatie van deze foto's. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat schriftelijk aan het internaat meedelen en zullen we je bezwaar respecteren.

Hierbij is het ook duidelijk dat je als intern geen foto’s neemt of ander beeld- en/of klankmateriaal vastlegt van zowel je mede-internen als van de personeelsleden van het internaat. Bij misbruik kunnen er maatregelen getroffen worden.

3.5 Orde- en tuchtreglement

Jongeren groeien op met vallen en opstaan. De opvoeders zijn in dit proces begeleider en coach. Soms is het nodig in te grijpen wanneer een jongere de werking hindert, zichzelf of anderen in gevaar brengt. We kiezen in elk geval voor een goede en open communicatie met de ouders. Een tuchtmaatregel komt er immers meestal niet zomaar, maar is het gevolg van het falen van een aantal stappen in het begeleidingsproces.

3.5.1 Begeleidingscontract

Wanneer je gedrag de internaatswerking hindert, in gevaar brengt of de leefregels bewust overtreedt, kan het internaat in overleg met de intern een begeleidingscontract opstellen. In dit contract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeel en/of internen opnieuw mogelijk wordt.
Een begeleidingscontract wordt opgesteld voor een periode van minstens twee weken. Dagelijks wordt dit contract door de intern aangeboden aan de opvoeder. Wekelijks laat de intern het contract ondertekenen door de ouders.
Op het einde van de periode wordt beslist of de begeleidingscontract vervalt, verlengd wordt of een tuchtprocedure wordt opgestart.

3.5.2 Ordemaatregelen

Als je de internaatswerking hindert, kan een ordemaatregel worden genomen.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging,
 • een notitie in de agenda,
 • een opgelegd karweitje (vegen, opruimen,…),
 • een strafwerk,
 • verplichte studie op ontspanningsmomenten,
 • verhuizen naar een andere kamer,
 • het niet deelnemen aan een activiteit,
 • strafstudie,

Deze maatregelen kunnen worden genomen door de gemandateerde van de vzw of de internaatsbeheerder. Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

3.5.3 Tuchtmaatregelen

Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor de internaatswerking, kan er een tuchtmaatregel worden opgelegd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn:

 • als de ordemaatregelen tot niets hebben geleid,
 • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt,
 • als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.

In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel kan je als bewarende maatregel enige tijd de toegang tot het internaat worden ontzegd. Je wordt dan preventief geschorst. Uiteraard kan een preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst dringende omstandigheden:

 • voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting,
 • wanneer je aanwezigheid op internaat een gevaar vormt voor jezelf, je mede-internen of de internaatsmedewerkers.

Alleen de internaatbeheerder of de directeur kan beslissen tot een dergelijke preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je ouders en gaat onmiddellijk in. De brief met motivatie wordt bij afhaling getekend door je ouders. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting,
 • een definitieve uitsluiting.

Tuchtmaatregelen kunnen alleen worden genomen door de internaatsbeheerder of de directeur. Als die de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van het internaatsteam.
Als de internaatbeheerder of de directeur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de vastgestelde feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat, maar geen personeelslid van het internaat, de school of het CLB. Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de zesde werkdag na verzending van de brief (poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman en jezelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier.
De gemandateerde van de vzw of de internaatbeheerder brengt je ouders binnen drie werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht.
Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk.

Bij definitieve uitsluiting word je door de gemandateerde van de vzw of de internaatsbeheerder geadviseerd bij het zoeken naar een ander internaat en/of andere school. Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een ander internaat.

Het internaatsbestuur:

Vzw Scholengroep Sint-Michiel

Administratieve zetel:

Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 25 90 00
Fax 051 25 90 01

Gemandateerde van de vzw:

Directeur Koen Germonprez 0473 89 24 88

De internaatbeheerders:

Mevr. Kathy Deman, internaatbeheerder

Het opvoedend personeel:

Mevr. Evelyne Houquet
Mevr. Madice Titecat
Mevr. Stefanie Spillebeen
Mr. Robbe Van Doorslaer
Mevr. Loreine Wuyts
Mevr. Lies De Coninck
Mr. Daan Azou

 

Dagindeling leerlingen VISO  (TSO - BSO)

6u45 Opstaan
7u15 Ontbijt
7u45 Leerlingen gaan onder begeleiding naar school
17u15 Vieruurtje
17u30 Studie 1-2-3 in de studiezaal, 4-5-6 in de kamers, studiebegeleiding BSO
18u20 Avondmaal
19u00 Kamerstudie / studie in studiezaal – werken op de computer- groepswerk - sportaanbod
20u00 Kamerbezoek/ ontspanning
21u00 Naar de kamer / gsm afgeven 1ste jaar
21u30 Gsm afgeven 2de jaar / slaap zacht 1ste graad
21u45 Naar de kamer 2de en 3de graad
22u00 Gsm afgeven 2de graad / lichten uit en slaap zacht 2de en 3de graad

Dagindeling leerlingen Barnum (ASO)

6u45 Opstaan
7u15 Ontbijt
7u45 Studie in het restaurant
8u15 Restaurant verlaten
16u00 Vieruurtje
16u25 Studie 1-2-3 in de studiezaal, 4-5-6 op de kamer
18u20 Avondmaal
19u00 Kamerstudie / studie in studiezaal – werken op de computer- groepswerk - sportaanbod
20u00 Kamerbezoek/ ontspanning
21u00 Naar de kamer / gsm afgeven 1ste jaar
21u30 Gsm afgeven 2de jaar / slaap zacht 1ste graad
21u45 Naar de kamer 2de en 3de graad
22u00 Gsm afgeven 2de graad / lichten uit en slaap zacht 2de en 3de graad

Dagindeling woensdag

6u45 Opstaan
7u15 Ontbijt
7u45 Naar school / studie in het restaurant
12u05 Middagmaal in internaat Noord
13u00 Kamer poetsen
13u30 Bib (tweewekelijks)
13u45 studie
16u00 Vieruurtje
16u25 Activiteit / vrije namiddag 3e graad. (zie 3.2.4)
18u20 Avondmaal
19u00 Kamerstudie / studie in studiezaal – werken op de computer- groepswerk - sportaanbod
20u00 Kamerbezoek / ontspanning
21u00 Naar de kamer / gsm afgeven 1ste jaar
21u30 Gsm afgeven 2de jaar / slaap zacht 1ste graad
21u45 Naar de kamer 2de en 3de graad
22u00 Gsm afgeven 2de graad / lichten uit en slaap zacht 2de en 3de graad

Zie internaatsagenda

Betalingswijze, annulatie, terugbetaling, procedure bij achterstallige betaling,… staan beschreven in het contract.
Inschrijven voor het volgende schooljaar kan vanaf 16 april 2020.
Intern ben je voor een volledig schooljaar. Wie het internaat vroeger verlaat, vraagt eerst een persoonlijk gesprek met de gemandateerde van de vzw of de beheerders.

De controle door de verificatie gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is dan ook van het grootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Bij inschrijving overhandig je volgende documenten:

 • je identiteitskaart waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft,
 • inschrijvingsbewijs in de school.

Bij het begin van het schooljaar worden per graad 2 internen verkozen om te zetelen in de internaatsraad. Vrijwilligers kunnen hun kandidatuur stellen. Wanneer er te weinig kandidaten zijn, is er geen internaatsraad.
De verkiezingen gebeuren schriftelijk en anoniem en de telling gebeurt door minstens twee opvoeders en één leerling.
De raad komt minstens tweemaal per trimester samen op een te bepalen datum. In de raad zetelen de 6 vertegenwoordigers en minstens 1 opvoeder.
Het is de bedoeling dat de raad voorstellen en opmerkingen ter sprake brengt i.v.m. het leven op het internaat. Het is geen beslissende, maar een adviserende raad.

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die op het internaat of op de weg van het internaat naar huis voorvallen, met inbegrip van risico’s tijdens de uitstappen of activiteiten. De verzekeringspolis dekt alleen de tussenkomst in de onkosten voor geneeskundige verzorging (dokter, apotheker, ziekenhuis,…).
Elk ongeval meld je onmiddellijk aan een opvoeder; er zal ook een aangifteformulier ingevuld worden. De rekeningen voor medische zorgen en geneesmiddelen moet je eerst aan het ziekenfonds voor terugbetaling aanbieden. Het deel van de rekeningen dat het ziekenfonds niet vergoedt, zal de verzekeringsmaatschappij uitbetalen.
Materiële schade (aan kleding, bril, breken van ruiten,…) toegebracht aan medeleerlingen of aan schoolgebouwen moeten de ouders vergoeden. Ook de eventuele schade die leerlingen bij een ongeval op de weg veroorzaken, valt niet ten laste van de schoolverzekering. Tegen dergelijke risico’s is het raadzaam een familiale verzekering af te sluiten.

De basispremie wordt door de school betaald.
Je bent verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen op het internaat. Ook tijdens uitstappen blijft de schoolverzekering van kracht, op voorwaarde dat die uitstappen door het internaat georganiseerd worden en dat zij begeleid worden door een personeelslid van de school.

Deze verzekering omvat: de medische en farmaceutische onkosten (voor de verzekerde zelf), de burgerlijke aansprakelijkheid van het internaat en de rechtsbijstand. De schoolverzekering dekt nooit stoffelijke schade of diefstal, brillen en beugels.
De kosten worden in de eerste plaats vergoed door het ziekenfonds. De verzekering past bij wat het ziekenfonds niet dekt.

De verzekering vervalt echter als je niet de afgesproken weg neemt van en naar school. Indien je moet afwijken vraag je eerst toestemming aan de internaatbeheerder of opvoedsters.

Alle ongevallen moeten zo vlug mogelijk (binnen de 24uur) gemeld worden bij een opvoeder. Je krijgt er de nodige aangifteformulieren.