Corona maatregelen


Coronamaatregelen op Internaat Noord 

 1. Voel je je ziek? Dan blijf je thuis. 
 1. Handhygiëne blijft belangrijk bij binnenkomen van een ruimte en na toiletbezoek. 
 1. Bewaar maximaal de sociale afstand (1,5m). 
 1. Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. 

Alles voor het toepassen van handhygiëne en het ontsmetten/reinigen van oppervlakten en voorwerpen blijft voorzien. Toestellen, werkmiddelen, tafels e.d. dienen niet meer systematisch ontsmet te worden. 

INTERNEN 

De internen worden ingedeeld in bubbels per gang.  

 • BUITEN is er geen mondmaskerplicht als je de sociale afstand tot internen van een andere leefgroep kan bewaren. 
 • Er is mondmaskerplicht BINNEN de gebouwen. 
  Internen mogen het mondmasker afzetten: 
    – binnen de bubbel: op de gang, in het restaurant, tijdens activiteiten 
    – als je stilzit in de studiezaal 
    – als je stilzit op voldoende afstand van een andere bubbel in het  ontspanningslokaal 

  – tijdens het sporten  

OPVOEDERS INTERNAAT  

Opvoeders vormen onderling geen bubbel. Ze sluiten wel aan bij de bubbel van de gang waar ze slapen. Met hun bubbel mogen ze activiteiten doen/een gesprek hebben/… zonder mondmasker. 

 • BUITEN is er geen mondmaskerplicht als de sociale afstand tot internen en opvoeders van een andere leefgroep bewaard wordt. 
 • Er is mondmaskerplicht BINNEN de gebouwen. 
  Opvoeders mogen het mondmasker afzetten mits voldoende ventilatie: 
    – bij de eigen leefgroep: in de gang en tijdens een activiteit 
    – in de studiezaal als de internen en de opvoeder stilzitten 
    – In de ontspanningszaal, zittend én met behoud van sociale afstand tot een andere bubbel 
    – in het restaurant zittend én met behoud van sociale afstand 
    – In kamer van toezicht, zittend en met max. 2 personen aanwezig 
 • Bij het sporten draagt de opvoeder een mondmasker bij een helpersfunctie of bij instructies, zowel indoor als outdoor, niet als hij/zij meesport. 

DERDEN 

 • Er is steeds mondmaskerplicht. 
 • Bij het ophalen of brengen van de internen dragen de ouders steeds hun mondmasker. 
 • Derden in functie van begeleiding van internen zijn toegelaten, zowel de intern als de begeleider dragen een mondmasker.